Munay KiDe oude tradities en rituelen van de Inca-indianen zijn in het jaar 2013 weer actueel.
In deze tijd waarin de wereld soms aanvoelt als een plaats waar men zich niet meer altijd thuis
voelt, zijn veel mensen op zoek naar de essentie van hun leven, hun eigen essentie.
Het Sjamanisme geeft ons de mogelijkheid om weer in verbinding te komen met de wereld
om ons heen om zo de weg te hervinden naar de verbinding met onszelf.
Het werken met energie vanuit deze eeuwenoude traditie raakt tot in de ziel.

De Queros indianen hebben de Munay Ki tot het jaar 2006 in het hooggebergte van Peru bewaard
en hebben toen besloten dat het tijd was om deze krachtige rites met de wereld te delen.
De Munay Ki is een inwijdingsweg die op een zachte, stille en stromende manier de transformatie
mogelijk maakt om deel te worden van de verandering die deze tijd met zich meebrengt

De Munay Ki bestaat uit negen initiaties die samen de inwijdingsweg vormen.

1 De inwijding van de Heler

Hier start het helingsproces op energetisch niveau. Hier ontwaakt het vermogen om jezelf en anderen te helen.  Je wordt je gewaar van een stroom van liefde en mededogen in jezelf die drie energiecentra van kracht voeden.

  • De kracht om te manifesteren ( zonnevlecht chakra)
  • De kracht van liefde ( hart chakra)
  • De kracht van visie en helder inzicht ( voorhoofd chakra)

Het schept de keuze om te handelen vanuit Munay, de pure kracht van liefde.

2 De inwijding van de Banden van Kracht

Je ontvangt vijf energetische banden van kracht ter versterking van je energieveld. De banden geven belangrijke spirituele bescherming. De banden zijn de verbinding met de natuurlijke krachten en elementen en geven een diepe verbinding met je eigen natuurlijke, innerlijke kracht.

Elke bandvertegenwoordigt één natuurelement

  • Het eerste element is aarde
  • Het tweede element is water
  • Het derde element is zonlicht of vuur
  • Het vierde element is lucht of wind
  • Het vijfde element is zuiver licht

3 De inwijding van Harmonie

Deze inwijding verbindt je met de zeven scheppende principes van het Universum. Zeven archetypen, universele, organiserende krachten. Het zijn lichtwezens die ons beschermen en bewaken. De kwaliteiten van de zeven scheppende principes zitten in ons en door ze via de inwijding bewuster te maken, zullen ze ook echt actief worden.

Je ontvangt eerst de vier belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie in je vier onderste chakra’s. Daarna ontvang je drie aartsengelen in je drie bovenste chakra’s.

4 De inwijding van de Ziener

Bij deze inwijding ontwaakt je innerlijke ziener en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit waar te gaan nemen. Het versterkt je intuïtieve vermogens. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. Het stelt ons ook in staat om dingen van onszelf te zien die we voorheen niet wilden zien. Alles over onszelf wordt ons zo geopenbaard. De ziener wordt de getuige, de observator en creëert hij/zij, de wereld.

5 De inwijding van de Hoeder van de Dag

De Hoeder van de dag verbindt je met de afstammingslijn van Incahelers uit het verleden. Met deze inwijding wordt contact gemaakt met het vrouwelijke deel in ons zelf om zo te herstellen en te ontvouwen. Ook brengt het de verering op gang van de schoonheid en volmaaktheid van de natuur. Het eren van de kracht van MoederAarde . Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en de aarde verwaarloosd. Met deze inwijding verbetert je relatie met de Aarde, met de grote Moeder, die er altijd is en uit wie alle leven voortkomt.

De Hoeders van de dag zijn de vroedvrouwen, (natuur)genezers en helers.

6 De inwijding van de Hoeder van Wijsheid

Deze inwijding verbindt je met en heelt het mannelijke aspect van jezelf. Het verbindt je met je afstammelingen uit het verleden en de toekomst. De spirits die de dood hebben overwonnen en die uit de lineaire tijd zijn gestapt. Dankzij deze inwijding kun je uit de tijd stappen, een blik werpen op je onsterfelijkheid, oneindigheid en collectieve wijsheid. De wonden uit vorige levens worden geleidelijk aan geheeld waardoor je heel kan worden op zielsniveau.

Het wordt mogelijk om stabiliteit en innerlijke rust te ervaren, ondanks een chaotische buitenwereld. Deze inwijding maakt een einde aan lijden en brengt ( innerlijke ) vrede. Deze inwijding belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te kunnen luisteren zodat je je ware bestemming kunt leven.

7 De inwijding van de Hoeder van de Aarde

Deze inwijding verbindt je met de aartsengelen die waken over ons Stelsel.

Hoeders van de Aarde zijn de hoeders van alle leven op aarde. Zij vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen. Wanneer het nodig is kunnen zij hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans te brengen in alle situaties.Deze inwijding tot Hoeder van de Aarde opent het Godsbrein zodat je contact kan maken met de collectieve ziel en bewust deel te nemen aan het grote proces van Creatie.

Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie en dromen waar te maken om zo een nieuwe wereld te scheppen.

De Hoeders van de aarde dragen zorg voor Moeder aarde die ons op haar beurt weer met zorg omringt. Zij is een liefhebbende gids als je je bewust afstemt op haar ritme en cyclus.

8 De inwijding van de Hoeder van de Sterren

Dit is de inwijding van de Toekomst die je stevig en veilig verankert in de tijd die volgt op de grote ommekeer rond 2012.

Je wordt vrij van het verleden, van lineaire tijd en plaats om zo het gevoel van oneindigheid te ervaren. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteunt verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst. Je fysieke lichaam, je chakra’s en je DNA kunnen zo evolueren.
Je verouderingsproces begint te vertragen. Je merkt dat je de gebeurtenissen in je leven steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel
niveau kunt verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau. Je draagt op vele niveaus zorg voor de toekomst en voor alle volgende generaties, voor de kinderen van je kleinkinderen.

9 De inwijding van de Schepper

Deze inwijding activeert je Goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn
tot werkelijkheid. Je ontstijgt de afscheidingsgedachte en je identificatie met je ego. God en jij zijn één. En zo is alles. Of zoals de Maya’s elkaar begroeten: In Lak’ech, ik ben een andere jij.

Met deze inwijding ontwaken de Boeddha-natuur en het Christusbewustzijn in jou. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het Universum, van het kleinste zandkorreltje tot het grootste melkwegstelsel. Dit hogere bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Dat jij een co-creator bent.

Als je al je dromen kunt waarmaken, zul je bewuster omgaan met je woorden en je gedachten. Waar gaan mijn gedachten heen? Wat ben ik aan het creëren? En het werkt ook andersom, door je af te vragen wat je nou eigenlijk wil scheppen en daar dan je intentie op te zetten.

Deze inwijding is pas in de zomer van 2006 naar buiten gebracht en aan ons geschonken door de Q’eros uit Peru, de rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s. Pas vanaf die tijd is het mogelijk om deze inwijding van mens tot mens door te geven